Nawigacja

Dokumenty

Szkoły Podstawowej nr 300

Statut 

 

Statut Szkoły Podstawowej nr 300 im. Wandy Rutkiewicz

Regulamin Rady Pedagogicznej

Regulamin Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej nr 300

Regulamin Samorządu Uczniowskiego oddziałów gimnazjalnych przy Szkole Podstawowej nr 300

 

Procedury postępowania i interwencji stosowane w różnych sytuacjach szkolnych
wobec uczniów i pracowników

 

       Procedury postępowania i interwencji

Zarządzenia Dyrektora 

 

       Regulamin wypożyczeń z dnia 1 wrzesnia 2017r.

       Zarządzenie nr 81/2015 - w sprawie określenia szczegółowych warunków korzystania przez uczniów
       z bezpłatnych podręczników  i materiałów edukacyjnych.

       Zarządzenie nr 82 / 2015 - w sprawie zakazu używania na terenie szkoły telefonów komórkowych i tabletów.

Przedmiotowe Zasady Oceniania 

                                        

Klasy 1-3

Edukacja Wczesnoszkolna, Język angielski, Religia, Etyka, Wychowanie Fizyczne

Klasy 4-8

Język polski,  Muzyka ,Wychowanie fizyczne, Przyroda, Zajęcia komputerowe,Zajęcia techniczne, Plastyka , Religia, Etyka, WDŻChemia,  Matematyka, Historia,  Jezyk angielski,  Jezyk niemiecki

Klasy III

Język polskiMatematyka,,Wychowanie fizyczne, Fizyka, Informatyka, Chemia, Geografia, Biologia, Muzyka, WOS ,Zajęcia techniczne, Edukacja dla bezpieczeństwa, Religia, Etyka, WDŻ, Plastyka i zajecia artystyczne, Historia, Jezyk angielski  , Jezyk niemiecki

 

Regulaminy


       Regulamin świetlicy

Podręczniki szkolne


       Podręczniki do klas 0 - 3 SP 300

       Podręczniki do  klas 4 - 8 SP 300

       Podręczniki do klas III Gimnazjum nr 117       
     

Rekrutacja do klasy pierwszej


       Rekrutacja do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej

       Podanie o przyjęcie do szkoły do pobrania

Inne dokumenty


       Informacja o opłatach za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych

       Konta Bankowe

       Wyprawka pierwszoklasisty SP 300