Nawigacja

Szkoła młodych patriotów

O konkursie

 

 

„Chcemy Polski niepodległej, abyśmy tam mogli urządzić życie lepsze i sprawiedliwsze dla wszystkich”.

                                                                                                                                                               Józef Piłsduski

 

 

11 listopada będziemy obchodzili setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Święto upamiętnia niezłomną walkę i cierpienie wielu pokoleń Polaków, których oddanie i heroiczność sprawiły, że po 123 latach Polska stała się suwerennym państwem.

Przypomnieniem historii codziennych zmagań, życia na emigracji, aresztowań i represji jest udział naszej szkoły w ogólnopolskim projekcie Szkoła Młodych Patriotów organizowanym przez Studium Prawa Europejskiego. Celem przedsięwzięcia jest krzewienie postaw patriotycznych, a także uświadomienie uczniom czym jest współczesny, odpowiedzialny patriotyzm. W ramach projektu dzieci będą wykonywały zadania, które przybliżą im historię i kulturę kraju. Przedsięwzięcie ma charakter interdyscyplinarny, ponieważ poza poszerzeniem wiedzy z historii uczniowie będę prowadzili badania socjologiczne wśród społeczności lokalnej, a także uczestniczyli
w konkursach muzycznych, recytatorskich i plastycznych.

 

                                                                     Wioleta Luchowska, Anna Smyczek