Nawigacja

O konkursie

 

    

 

Wielokulturowość to pojęcie, którego źródeł należy szukać w angielskim terminie multiculturalism, akcentującym równorzędność kultur. W ostatnim czasie zjawisko to nabrało szczególnego znaczenia za sprawą nasilających się ruchów migracyjnych do Europy. Koegzystencja kultur przyczynia się do wzajemnego wzbogacania na wielu płaszczyznach przy jednoczesnym zachowania własnej odrębności. Nasza szkoła jest miejscem, w którym mieszają się różne wpływy, narodowości i wyznania, toteż przystąpiliśmy do ogólnopolskiego konkursu „Szkoła otwarta na wielokulturowość”, którego celem jest wskazanie jak istotna jest idea multikulturalizmu. Od 15 września 2016 roku do 15 marca 2017 roku uczniowie wykonają zadania przewidziane w konkursie, które następnie zostaną ocenione przez jury. Warunkiem do otrzymania tytułu i dyplomu „Szkoła otwarta na wielokulturowość” jest uzyskanie co najmniej 80 % punktów za 9 zadań. Efekty naszych działań będą systematycznie publikowane na stronie.

Wioleta Luchowska, Anna Smyczek