Nawigacja

Pielęgniarka szkolna

Fluoryzacja rok szkolny 2018/2019

 


Terminy:
15-19.10.2018
19-23.11.2018
07-11.01.2018
18-22.02.2019
01-05.04.2019
13-17.05.2019

Fluoryzacji podlegają uczniowie klas I-VI SP

Z zabiegu szczotkowania zębów preparatem fluorkowym zwalnia pisemna prośba rodzica / opiekuna prawnego