Nawigacja

Zamówienia Konkurs na najem lokalu

Zamówienia publiczne

ZAWIADOMIENIE_O_WYBORZE_11-2018_PRZETARG_CIEPLO(1).pdf

ZAWIADOMIENIE_O_WYBORZE_11-2018_PRZETARG_CIEPLO.PDF

Skanowanie1(1).pdf

Wyjaśnienie_i_zmiana_tresci_SIWZ_29-10-2018.PDF

Przetarg - eneria cieplna.pdf

Zmiana_tresci_SIWZ_przesuniecie_terminu_24.10.2018(1).docx

Zmiana_tresci_SIWZ_przesuniecie_terminu_24.10.2018r.

 

Zalaczniki_wersja_edytowalna

Formularz_cenowy_Zal._nr_3a

 

Przetarg - dostawa ciepła - ogloszenie_o_zamowieniu.pdf

SIWZ_17.10.2018.pdf

PLAN POSTEPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 2018

Dostawa energii cieplnej do budynków Szkoły Podstawowej nr 300

 im. Wandy Rutkiewicz

w Warszawie

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf

 

Oświadczenie o grupie kapitalowej 18-12-2017.PDF

Informacja z otwarcia ofert 18-12-2017.PDF

Wyjasnienie tresci SIWZ_12-2017.pdf

 

Wyjasnienie tresci SIWZ 07-12-2017.pdf

 

Dostawa ciepła 05.12.2017.pdf

Dostawa ciepła - Ogloszenie_o_zamowieniu(1).pdf

 

Zawiadomienie o nuniewaznieniu przetargu 27-11-2017.PDF

Oświadczenie o grupie kapitalowej.docx

 

Informacja z otwarcia ofert.PDF

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 13-11-2017

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę energii cieplnej do SP 300 

13-11-2017

 

Dostawa energii cieplnej do budynków Szkoły Podstawowej nr 300

 im. Wandy Rutkiewicz

w Warszawie

 

Wyjasnienie_oraz_zmiana_tresci_SIWZ_11-2017

 

Zalacznik_nr_3_do_SIWZ

 

Zmiana o ogłoszeniu.PDF

Ogloszenie_o_zamowieniu.pdf

SIWZ_wraz_z_zalacznikami_31.10.2017.pdf
 

Na oferty czekamy do dnia 14.11.2017 r. do godziny 14.00.

 

Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę ciepła na rok 2017

Zawiadomienie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty_-_strona_www___tablica.pdf

Dotyczy_postpowania_o_udzielenie_zam6wienia_publicznego_na_dostawq_energii_cieplnej.pdf

Ogloszenie_o_zamowieniu-1.pdf

SIWZ_wraz_z_zalacznikami.pdf

 

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym

w trybie przetargu nieograniczonego na:

„Sprzedaż i dostarczanie ciepła do budynku Zespołu Szkół nr 2

im. Wandy Rutkiewicz w Warszawie”

     

o wartości zamówienia niższej od kwot określonych w przepisach wydanych

na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych

Numer ogłoszenia: 306624 - 2015; data zamieszczenia: 13.11.2015


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy - plik do pobrania

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  - do pobrania