Nawigacja

Kalendarz

Rok szkolny 2017/2018

 

 

KALENDARZ   WYDARZEŃ  SZKOLNYCH  W  SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 300 im. WANDY  RUTKIEWICZ

W  ROKU  SZKOLNYM  2018/2019

 

 

 

 

Lp.

 

Data -termin realizacji

 

Zadania do realizacji

 

Osoby odpowiedzialne

PIERWSZY SEMESTR 03.09.2018 – 25.01. 2019

 1.  

08.11.2018

Uroczysty apel z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę

dyrekcja, nauczyciele, uczniowie

  12.11.2018 Dzień  ustawowo wolny  
 1.  

11.2018

Integracja na sportowo klas pierwszych SP 300 – zabawy sportowe

nauczyciele wf

 1.  

12.2018

 

Egzamin próbny dla klas trzecich gimnazjum

nauczyciele

 

 

 1.  

do 7.12.2018

Propozycje wszystkich stopni semestralnych  z przedmiotów nauczania i oceny zachowania. 
 

nauczyciele przedmiotów, wychowawcy

 1.  

11.12.2018

 

Dzień otwarty dla Rodziców uczniów SP 300  klasy 1-3,   4 -5, godz. 17:30

Zebrania z Rodzicami uczniów SP 300 klasy 1-3, 4-5 godz. 18:00

Informacja o proponowanych ocenach, zagrożeniach

   

wychowawcy, nauczyciele przedmiotów

 1.  

13.12.2018

Dzień otwarty dla Rodziców uczniów SP 300  klasy

 6- 3GIM. godz.17:30

Zebrania z Rodzicami uczniów SP 300 klasy 6-3GIM. godz. 18:00

Informacja o proponowanych ocenach, zagrożeniach

   

dyrekcja, nauczyciele

 1.  

17.12.2018

Plenarna Rada Pedagogiczne SP 300

opiniująca budżet szkoły – godz. 15:30

dyrekcja, nauczyciele

 1.  

21. 12. 2018

 

Jasełka Bożonarodzeniowe. Wigilia szkolna i wigilijne spotkania klasowe.

katecheci, dyrekcja, wychowawcy

 

 1.  

22.12.2018 -1.01.2019

Zimowa przerwa świąteczna   2018/2019

 

 1.  

7-11.01. 2019

Tydzień wystawiania stopni semestralnych z przedmiotów nauczania i oceny zachowania.

nauczyciele, wychowawcy

 1.  

01.2019

Szkolne Bale Karnawałowe:

 

SU, nauczyciele, wychowawcy,

RR

 1.  

14.01.2019

15.01.2019

16.01.2019

Klasyfikacja klas 1-3 SP 300   godz.15:30

Klasyfikacja klas 4-5 SP  300  godz. 15:30

Klasyfikacja 6-3 GIM. godz.15:30

dyrekcja, nauczyciele, wychowawcy 

 1.  

21.01.2019

Zatwierdzenie klasyfikacji za I semestr 2018-19

godz. 15:30

dyrekcja nauczyciele

 1.  

22.01.2019

Dzień otwarty dla Rodziców uczniów SP 300  klasy 1-3,   4 -5, godz. 17:30

Zebrania z Rodzicami uczniów SP 300 klasy 1-3, 4-5 godz. 18:00

 

dyrekcja, nauczyciele

 1.  

24.01.2019

Dzień otwarty dla Rodziców uczniów SP 300  klasy

 6- 3GIM. godz.17:30

Zebrania z Rodzicami uczniów SP 300 klasy 6-3GIM. godz. 18:00

 

dyrekcja, nauczyciele

 1.  

do 25. 01.2019

Składanie sprawozdań z pracy nauczycieli, zespołów, agend, awansu zawodowego.

nauczyciele, liderzy zespołów

 1.  

28.01.2019

Kontrola dokumentacji i e- dziennika

dyrekcja

 1.  

28.01 – 10.02.2019

                               Ferie zimowe

 

 

 1.  

 

DRUGI    SEMESTR   11.02 – 21.06.2019

 

 

 1.  

14.02.2019

Plenarna Rada Podsumowująca I semestr 2018/ 2019 godz. 15:30

 

dyrekcja, nauczyciele

34.

….…. 03.2019

Rekolekcje Wielkopostne dla warszawskich gimnazjów.

katecheci

35.

….…. 03.2019

Rekolekcje Wielkopostne dla uczniów szkoły podstawowej.

 

katecheci

36.

19.03.2019

Dzień otwarty dla Rodziców uczniów SP 300  klasy 1-3,   4 -5, godz. 17:30

Zebrania z Rodzicami uczniów SP 300 klasy 1-3, 4-5 godz. 18:00

 

dyrekcja, nauczyciele

37.

21.03.2019

Dzień otwarty dla Rodziców uczniów SP 300  klasy

 6- 3GIM. godz.17:30

Zebrania z Rodzicami uczniów SP 300 klasy 6-3GIM. godz. 18:00

 

dyrekcja, nauczyciele

         38.

10.04.2019

Egzamin gimnazjalny – część humanistyczna

dyrekcja, zespoły nadzorujące

         39.

11.04.2019

Egzamin gimnazjalny – część matematyczno – przyrodnicza

 

dyrekcja, zespoły nadzorujące

         40.

12.04.2019

Egzamin gimnazjalny – język obcy nowożytny

dyrekcja, zespoły nadzorujące

         41.

15.04.2019

Egzamin ósmoklasisty – język polski

dyrekcja, zespoły nadzorujące

         42.

16.04.2018

Egzamin ósmoklasisty – matematyka

 

dyrekcja, zespoły nadzorujące

          43.

17.04.2019

Egzamin ósmoklasisty – język obcy nowożytny

dyrekcja, zespoły nadzorujące

          44.

18.04 – 23.04.2019

Wiosenna przerwa świąteczna

 

 

45.

02.05.2019

 

Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno wychowawczych

 

46.

do 17. 05. 2019

Propozycje wszystkich stopni rocznych z przedmiotów nauczania i oceny zachowania. 
 

nauczyciele        przedmiotów,    wychowawcy

47.

18.05.2019

Bal klas ósmych SP 300

rodzice, nauczyciele

48.

21. 05. 2019

 Dzień otwarty dla Rodziców uczniów SP 300  klasy 1-3,   4 -5, godz. 17:30

Zebrania z Rodzicami uczniów SP 300 klasy 1-3, 4-5 godz. 18:00

Informacja o proponowanych ocenach, zagrożeniach

 

dyrekcja, nauczyciele

  49.

23. 05. 2019

Dzień otwarty dla Rodziców uczniów SP 300  klasy

 6- 3GIM. godz.17:30

Zebrania z Rodzicami uczniów SP 300 klasy 6-3GIM. godz. 18:00

Informacja o proponowanych ocenach, zagrożeniach

 

dyrekcja, nauczyciele

50.

25.05.2019

Bal gimnazjalny

rodzice, nauczyciele

51.

27 – 31.05.2019

Tydzień wystawiania stopni rocznych  z przedmiotów nauczania i oceny zachowania.

nauczyciele, wychowawcy

52.

3.06.2019

4.06.2019

5.06.2019

Klasyfikacja klas 1-3 SP 300   godz.15:30

Klasyfikacja klas 4-5 SP  300  godz. 15:30

Klasyfikacja 6-3 GIM. godz.15:30

 

53.

3.06.2019

4.06.2019

5.06.2019

Dodatkowy termin egzaminu ósmoklasisty oraz gimnazjalnego

 

54.

7.06.2019

Składanie sprawozdań z pracy nauczycieli, zespołów, agend i awansu zawodowego

nauczyciele, liderzy zespołów

55.

8.06.2019

 

Piknik Rodzinny

dyrekcja, nauczyciele, rodzice, pracownicy  szkoły

56.

13.06.2019

Plenarna Rada Zatwierdzająca wyniki w nauce w roku szkolnym 2018/2019 godz. 16:00

dyrekcja, nauczyciele

57.

06.2019

Uroczysta Msza Św. Kończąca rok szkolny 2018/2019

katecheci

58.

19.06.2019

Zakończenie roku szkolnego 2018/2019 klasy 8 i 3 GIM.

dyrekcja, nauczyciele

59.

20. 06.2019

Boże Ciało – dzień ustawowo wolny

 

60.

21.06.2019

Zakończenie roku szkolnego 2018/2019 SP 300

dyrekcja, nauczyciele

61.

cały rok

Dodatkowa kontrola dokumentacji i dzienników.

dyrekcja

62.

cały rok

Imprezy sportowe w SP 300 wg kalendarza SP 300

nauczyciele wychowania fiz.

63.

cały rok

Rozgrywki i turnieje szkolne

nauczyciele wychowania fiz.

 

 

 

 

Terminy  mogą ulec zmianie ze względu na rozgrywki sportowe lub inne wytyczne władz oświatowych.