Nawigacja

Profil szkoły

Szkoła Podstawowa nr 300 im. Wandy Rutkiewicz jest szkołą publiczną położoną w pięknej i zabytkowej dzielnicy Warszawa – Wilanów.

Cele naszych działań

 

 • wszechstronny i harmonijny rozwój ucznia,
 • wychowanie poprzez sport,
 • kształcenie umiejętności ogólnorozwojowych,
 • wdrażanie do aktywności i samodzielności,
 • uczenie wyrażania własnych sądów z poszanowaniem poglądów innych,
 • związek człowieka ze środowiskiem naturalnym,
 • integracja międzykulturowa

 

Innowacje
 

Innowacja „Poszukiwacze Skarbów Warszawy” ma na celu kształtowanie w uczniach cierpliwości i wytrwałości w codziennej pracy oraz postawy patriotyzmu polegającego na współpracy z innymi, a także na świadomym i odpowiedzialnym kształtowaniu najbliższego otoczenia.
 

Innowacja pedagogiczna „Angielski – słuchasz , rozumiesz i mówisz” ma na celu dążenie do  rozpowszechnienia nauki języka angielskiego tak, aby język obcy stał się integralną częścią aktywności edukacyjnej dziecka. 

.Innowacja dydaktyczna z matematyki  z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, której celem jest poszerzenie i pogłębienie wiadomości i umiejętności matematycznych.

Innowacja "Plus i minus" przeznaczona jest dla uczniów klas pierwszych. W czasie zajęć będziemy poznawać świat matematyki poprzez różnorodne ćwiczenia i zabawy praktyczne, które rozwijają umiejętności rozwiązywania problemów.

Innowacja "Mały Ratownik" umożliwia kształcenie u dzieci bezpiecznych zachowań, nabycie umiejętności zachowania w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia oraz nabycie rzeczywistych, praktycznych umiejętności udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym w realnych wydarzeniach.

 

Projekty/Programy


Program edukacyjno-kulturalny pt. "Wilanowska Artystyczna Swietlica"- nasza swietlica SP300, podjęla wdrażanie nowego programu edukacyjno-kulturalnego pt :Wilanowska Artystyczna Swietlica-WA$. Program jest realizowany wspólnie z Międzypokoleniowym Centrum Kultury Wilanów, przy ul. Radosnej 11. Uczestnikami są dzieci z kl 1- 4 oraz osoby chętne.

„Moje miasto, a w nim...” to projekt realizowany przez Fundację bez Wizy, dzięki któremu młodzież zdobywać będzie wiedzę z historii, historii sztuki, varsavianistyki i fotografii. Wehikułem tego procesu będzie wspólne przygotowywanie terenowych gier miejskich przeznaczonych dla rówieśników

"Szkoła młodych patriotów" - celem przedsięwzięcia jest krzewienie postaw patriotycznych, a także uświadomienie uczniom czym jest współczesny, odpowiedzialny patriotyzm.

„Wspieranie edukacji ekologicznej  w placówkach oświatowych m.st. Warszawy” - program jest adresowany do dzieci w wieku wczesnoszkolnym. Jego głównym celem jest zwrócenie uwagi na znaczenie edukacji ekologicznej dla uczniów z klas I-III, kształtowanie   właściwych zachowań w środowisku i aktywnych działań na rzecz jego ochrony.

"Warzywa i owoce oraz produkty mleczne" - głównym celem programu jest trwała zmiana nawyków żywieniowych dzieci poprzez zwiększenie udziału owoców i warzyw w ich codziennej diecie oraz propagowanie zdrowego odżywiania poprzez działania towarzyszące o charakterze edukacyjnym.

DODATKOWO: na każdym etapie kształcenia mamy sportową drużynę dziewcząt i chłopców o specjalności  piłka ręczna i pływanie. 
 

Szkoła zapewnia
 • naukę dwóch języków obcych: język angielski i język niemiecki,
 • rozwój zainteresowań sportowych
 • pomoc pedagoga korekcyjno-kompensacyjnego, logopedy, pedagoga i psychologa,
 • fachową opiekę pielęgniarską,
 • ciekawe zajęcia pozalekcyjne
 • opiekę dzieci w świetlicy szkolnej,
 • obiady w stołówce szkolnej

Co nas wyróżnia

 

 • sukcesy w konkursach wiedzy,
 • liczne osiągnięcia w sporcie,
 • innowacyjność
 • działania Wolontariatu,
 • bogata baza sportowa
 • projekty językowe:
 • TriM Hattrick dla Europy – trójstronne spotkanie /wymiana młodzieży  z Polski i Niemiec
  z rówieśnikami z Ukrainy,
 • „Uczenie się przez całe życie” /Lifelong Learning Programme/ za pośrednictwem akcji Comenius – Mobilność Szkolnej Kadry Edukacyjnej,
 • Enjoy my Origin i KidSpeak – warsztaty w języku angielskim prowadzone przez  wolontariuszy
  z całego świata,
 • zagraniczne wyjazdy do szkół językowych - Malta, Hiszpania