Nawigacja

Plan dnia

w świetlicy szkolnej

                      Ramowy plan dnia                          

 

 7.00 – 7.30

 7.30 – 8.00

 8.00 – 9.00

10.00 – 11.00

11.00 – 11.30 

11.30 – 14.30 

14.00 – 15.00

15.00 – 16.00

16.00 – 17.00

17.00 – 17.30

 

Schodzenie się dzieci i sprawdzenie listy obecności                     

Zabawy dowolne

Odrabianie lekcji

Zajęcia wychowawcze

Przygotowanie do obiadu

Obiad

Zajęcia w kółkach świetlicowych

Odrabianie lekcji

Zajęcia w kołach zainteresowań (zajęcia wychowawcze)

Prace porządkowe