Nawigacja

Dodatkowe dni wolne

od zajęć dydaktycznych

 

12 listopad 2018r. - Święto Narodowe - dzień ustawowo wolny

10 - 12.04.2019 i 15 - 17.04.2019r. - dodatkowe dni wolne dla osób niepiszących egzaminów

02.05.2019r. - dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno wychowawczych