Nawigacja

Dzwonki

wariant A, wariant B

Wariant "A"

 

Lekcja

Czas trwania lekcji
0 7.10 - 7.55
1 8.00 - 8.45
2 8.50 - 9.35
3 9.45 - 10.30
4 10.40 - 11.25
5 11.45 - 12.30
6 12.50 - 13.35
7 13.50 - 14.35
8 14.40 - 15.25
9 15.30 - 16.15
10 16.20 - 17.05

 

 

 
Wariant "B"
(skrócone lekcje i przerwy)

Lekcja Czas trwania lekcji

0

7.25 - 7.55
1 8.00 - 8.30
2 8.35 - 9.05
3 9.10 - 9.40
4 9.45 - 10.15
5 10.20 - 10.50
6 10.55 - 11.25
7 11.30 - 12.00
8 12.05 - 12.35
9 12.40 - 13.10
10 13.15 - 13.45