Nawigacja

Obiady

Stołówka

OBIADY

Odwoływanie obiadów

(22) 842-93-60
wew. 63  lub 65

do godz.  9.00    

 

 

 

O B I A D Y

I.

2019

 

 

 

18 obiadów

X

7,50 zł

= 135,00zł

 

dzieci z „0”- 18 obiadów + śniadania - 2,50 zł 

podwieczorek – 2,00 zł

Razem: = 216,00 zł)

 

Opłaty proszę wnosić na konto:

 

Usługi Gastronomiczno-Handlowe Justyna Banasiuk

 

nr 07 1020 1127 0000 1302 0224 9258

 

(proszę o podawanie nazwiska oraz klasy i szkoły do której uczęszcza uczeń)

 

Wpłaty gotówkowe będą przyjmowane w portierni szkoły, przy wejściu dla dzieci młodszych, tylko:

 

2, 3 i 4 stycznia - środa, czwartek, piątek

7.45 – 9.45 oraz 14.30 – 16.30

 

Odwoływanie obiadów telefoniczne – (22) 842-93-60 wew. 63 lub 65 do godz. 9.00.

 

Osobom, które nie wniosły opłat,

obiady nie będą wydawane.

 

Justyna Banasiuk