Nawigacja

Historia szkoły

Początki naszej szkoły sięgają późnych lat 70-tych...

2016 – modernizacja pracowni komputerowych (wymiana sprzętu na nowy), komputeryzacja pracowni przedmiotowych, wymiana podłóg na korytarzach szkolnych.

2014 – w  wyniku  konkursu  na  stanowisko dyrektora  Zespołu  Szkół  nr 2 im. Wandy Rutkiewicz  zostaje  ponownie  powołana p. Anna Jaczewska, a funkcje wicedyrektorów od 1 września 2014 r. obejmują:  p. Barbara Pucek, p. Wioletta Dembna i p. Joanna Puc.

2013 – przebudowa boiska do piłki ręcznej i nożnej wraz z budową oświetlenia, remont ogrodzenia, utwardzenie nawierzchni wokół boiska, wymiana siedzisk oraz wyremontowanie dojazdu do szkoły.

2012 - termomodernizacja i remont budynku Zespołu Szkół nr 2 (ocieplono budynek, wyremontowano dach, przebudowano sale lekcyjne, oddzielono pomieszczenia szkoły podstawowej i gimnazjum, zmodernizowano węzeł cieplny oraz wentylację szkolnej kuchni i jadalni, wyremontowano salę gimnastyczną i jej zaplecze sanitarne).

2010 - w wyniku konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół nr 2 im. Wandy Rutkiewicz zostaje powołana p. Anna Jaczewska a funkcje wicedyrektorów obejmują: p. Izabela Kowalska i p. Barbara Pucek.  

2009 - w dniu 1 września Burmistrz dzielnicy Wilanów na mocy art.36a § 5 ustawy o systemie oświaty powierzył stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół nr 2 im. Wandy Rutkiewicz pani Barbarze Pucek a wicedyrektorami zostają p. Anna Jaczewska
i p. Izabela Kowalska.  

2008/2009 - przebudowa i modernizacja basenu według standardów Unii Europejskiej. Biblioteka szkolna otrzymuje w ramach unijnego projektu "Pracownie komputerowe dla szkół" dalsze 5 komputerów do czytelni, tym razem dla Gimnazjum nr 117.

2006 - dnia 1 czerwca Gimnazjum nr 117 im. Wandy Rutkiewicz  otrzymuje nowe wyposażenie pracowni komputerowej w ramach unijnego projektu "Pracownie komputerowe dla szkół". W sierpniu tego samego roku również w ramach unijnego projektu "Pracownie komputerowe dla szkół" zostaje wzbogacona biblioteka szkolna w zestaw 5 komputerów do czytelni dla SP 300.
             

     

2005 -   w lutym  Szkoła Podstawowa Sportowa nr 300 otrzymała nowe wyposażenie pracowni komputerowej w ramach unijnego projektu "Pracownie komputerowe dla szkół".  Z funduszy Rady Rodziców SP 300 zostają zakupione pozostałe komputery jak również program do nauki języków obcych.  Projekt EFS  trafia również do biblioteki szkolnej.

Zgodnie z uchwałą Nr LXIII/189/2005 Rady miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2005 roku nazwa szkoły uległa kolejnej zmianie. Jest to Zespół Szkół nr 2 im. Wandy Rutkiewicz w skład, którego wchodzi: Szkoła Podstawowa nr 300
im. Wandy Rutkiewicz
Gimnazjum nr 117 im. Wandy Rutkiewicz

2004 - nazwa szkoły ulegała dalszym zmianom  i od września to Zespół Szkół Sportowych nr 2 im. Wandy Rutkiewicz, składający się ze: Szkoły Podstawowej Sportowej nr 300 im. Wandy Rutkiewicz i  Gimnazjum Sportowego nr 117
im Wandy Rutkiewicz.
Funkcję dyrektora szkoły obejmuje p. Janina Semik (2004-2009)  a na wicedyrektorów zostają powołani
p. Ewa Krzyżanowska (2001-2009),p. Jadwiga Lewandowska (2002-2005), oraz p. Andrzej Łopat (od 2005-2009).

1999 - miała miejsce reforma oświaty, która wprowadziła 6-letnią szkołę podstawową, 3-letnie gimnazjum i 3-letnie liceum w miejsce 8-letniej szkoły podstawowej i 4-letniego liceum. Nasza szkoła uległa przekształceniu ze Szkoły Podstawowej nr 300 w Zespół Szkół Sportowych, składający się ze Sportowej Szkoły Podstawowej nr 300 i Gimnazjum Sportowego nr 1. W tym samym roku nasza szkoła zyskała patrona – nadano jej imię wybitnej polskiej alpinistki Wandy Rutkiewicz (14 października 1999).

Sztandar  i logo szkoły zaprojektował p. Piotr Ząbecki

      

1997- z upływem lat zmieniali się również dyrektorzy szkoły. Miejsce pani Janiny Żelazowskiej, dyrektorki szkoły, zastąpił pan Zygmunt Piwowarski (1999-2004). Jego praca jest wspierana przez wicedyrektorów: p. Krystynę Pomarańską (do 2001),
p. Annę Wojdak (do 2001), p. Janinę Semik (od 1999-2004), p. Ewę Krzyżanowską (od 2001-2009) i p. Grażynę Wójcikowską (2001-2004).

1995 - nie sposób nie wspomnieć o bibliotece. Działała od początku istnienia placówki, ale na przestrzeni lat przeszła prawdziwą metamorfozę. Fiszki oraz papierowe karty w maju tego roku zamieniły się w karty z kodem kreskowym. Zwykły katalog książek został zastąpiony przez komputery. Nasze panie bibliotekarki, zawsze od kiedy sięgamy pamięcią powiększają księgozbiory o kolejne "białe kruki" i z anielską cierpliwością przyjmują przetrzymane książki. Należy wspomnieć o byłych  pracownikach biblioteki p. Zofii Krasińskiej, p. Grażynie Zemke i p. Katarzynie Madalińskiej.  Nad całością czuwa p. Henryka Świderska.

1994 - w czerwcu tego roku miało miejsce uroczyste otwarcie basenu:  SP nr 300 zyskała nowy obiekt sportowy z prawdziwego zdarzenia - pierwszy tego typu w Wilanowie. Wkrótce doczekaliśmy się pracowni informatycznej, a także drugiej sali gimnastycznej i odkrytych obiektów sportowych: trzech boisk (do piłki ręcznej, siatkówki i koszykówki), bieżni na 60 metrów, jak również kortów tenisowych.

1987- 1 września otwarto nową siedzibę szkoły w Wilanowie, przy ulicy Gubinowskiej 28/30. Wtedy była to jeszcze Szkoła Podstawowa nr 300. Funkcję dyrektora objęła pani Janina Żelazowska, a otoczyła Ją doborowa kadra nauczycielska.

Nasza szkoła rozwijała się zawsze w przyjaznej atmosferze. Szkoła Podstawowa nr 300 była i jest nowoczesną placówką oświatową. Z biegiem czasu dokonywano w niej modernizacji i przystosowywano do nowych wyzwań edukacyjnych. Od początku szkoła była wyposażona w bibliotekę, ogromną halę gimnastyczną i stołówkę.

1985/86 - funkcję dyrektora szkoły obejmuje p. Krystyna Pomarańska  a na stanowisku wicedyrektora pozostaje p. Zuzanna Filipek.

1983/84 - w tym roku szkolnym szkoła liczyła 17 oddziałów, w których uczyło się 358 uczniów, a zajęcia odbywały się 9 salach lekcyjnych. Zatrudnionych było 26 pracowników pedagogicznych w tym 20 nauczycieli, 1 bibliotekarz, 5 wychowawców świetlicy.

1982/83 - początek roku szkolnego był kolejnym niespokojnym okresem życia szkoły.  Na zaplanowanych 20 oddziałów, w dn.
1 IX 82 r. nie zgłosiła się cała jedna klasa If. Okazało się, że rodzice zabrali dzieci do innych szkół. W roku szkolnym 1982/83 było 19 oddziałów, w których uczyło się 373 uczniów.

1981/82 - początek roku szkolnego okazał się znów bardzo trudny i w związku z przekazaniem nowej szkoły na Stegnach przy ul. Barcelońskiej we wrześniu 1981 r., do dyrekcji zaczęły napływać lasowo podania rodziców z prośbą, o przeniesienie do nowej szkoły. Nie trafiły do rodziców argumenty dyrektora szkoły, że w SP 300 są zapewnione dobre warunki dydaktyczno-wychowawcze. Argument rodziców był jeden, a mianowicie bliskość szkoły i bezpieczeństwo drogi z domu do szkoły i z powrotem. W związku z taką sytuacją na zaplanowanych 21 oddziałów od 10 IX pozostało 17. Do nowej szkoły odeszło 6 nauczycieli.

W rezultacie w roku szkolnym 1981/82 uczyło się 314 uczniów w 17 oddziałach. Mieliśmy także ognisko przedszkolne, do którego uczęszczało 20 dzieci. Razem na terenie szkoły uczyło się 334 uczniów. Na stanowisku sekretarza szkoły pracowała
p. Alicja Nogaj.

1981 - z dniem 1 sierpnia pani Wanda Nowaczyńska została powołana na stanowisko dyrektora SP 300. Od chwili powołania szkoły zmieniali się także zastępcy: najpierw p. J. Płatek, później p. W. Nowaczyńska a następnie p.Z. Filipek.

1980/81 - uczyło się w szkole 476 uczniów w 23 oddziałach, nauka odbywała się 6 dni w tygodniu na 2 zmiany. Aby zapewnić właściwą realizację zadań dydaktyczno-wychowawczych musiano wygospodarować dodatkowe sale lekcyjne. Zabrano sekretariat, salę świetlicową nr 3, salę rekreacyjną nr 16. Dzięki tym zabiegom uniknięto pracy na 3 zmianę, uspokojono środowisko rodziców. Utrudniona została praca świetlicy i praca administracji. 

1980 - 1 sierpnia  funkcję dyrektora powierzono p. Marii Malińskiej. Niestety choroba nie pozwoliła jej na kontynuowanie pracy. Stanowisko dyrektora szkoły po p. Marii Malińskiej, przejęła p. Wanda Nowaczyńska, dotychczasowa wicedyrektor.

1979 - powołana zostaje Komisja Koordynacyjna budowy nowej placówki szkolnej na osiedlu Stegny Południowe w skład, której wchodzi p. Hanna Karbowska, p. Adam Bieniek, p. Eugeniusz Karczewski

1978 - 21 sierpnia w oparciu o orzeczenie organizacyjne Kuratora Oświaty i Wychowania m.st. Warszwy w sprawie przekształcenia filii Szkoły Podstawowej nr 278 (278F) im. Generała Henryka Słabczyka przy ul. Sobieskiego 68, w samodzielną szkołę podstawową typu elementarnego przy ulicy Bonifacego 81. Początkowo były to klasy od I do IV, a gmach szkoły stanowił Budynek Pogotowia Opiekuńczego.
   

      

       
Pierwszym dyrektorem szkoły została p. Leokadia Katra, która pracowała na tym stanowisku do dnia 31 lipca 1980. Od początku powstania szkoły na stanowisku sekretarza szkoły pracowała p. Alicja Nogaj.