Nawigacja

Rada rodziców

DZIĘKUJEMY

Rada Rodziców SP 300 pragnie serdecznie podziękować za wpłaty na fundusz Rady Rodziców w roku szkolnym 2017/2018. Zebrane pieniądze zostały przeznaczone m.in. na:

  • Świetlica szkolna-------------------------------------------------------------------- 3`000 zł
  • Woda dla dzieci -------------------------------------------------------------------- 2`300 zł
  • Świąteczne paczki dla dzieci w trudnej sytuacji ---------------------------- 2`000 zł
  • Wsparcie konkursów podczas roku szkolnego ------------------------------- 1`500 zł
  • Doposażenie kącika czytelniczego---------------------------------------------- 1`000 zł
  • Prenumeraty czasopism ----------------------------------------------------------- 1`500 zł
  • Nagrody na zakończenie roku szkolnego (422 nagrody) ------------------ 6`500 zł

Szczegółowe zestawienie wydatków Rady zostało przedstawione Reprezentantom klas na spotkaniu Rady Rodziców 18 października 2018.

PROSIMY O WPŁATY

W roku szkolnym 2018/2019 chcielibyśmy nadal wspierać finansowo wydarzenia szkolne ważne dla naszych dzieci, a także premiować udział w konkursach i zawodach. Pragniemy wspomagać działalność samorządów uczniowskich funkcjonujących w szkole. Myślimy o dofinansowaniu sal lekcyjnych oraz pomocy dydaktycznych, aby nasze dzieci uczyły się w coraz lepszych warunkach. Pragniemy wspierać świetlicę poprzez zakup materiałów plastycznych i edukacyjnych, gier i zabawek. Sfinansujemy jednorazowe szczoteczki dla klas 1-6, które skorzystają z akcji fluoryzacyjnej. Abyśmy mogli zrealizować te plany, niezbędne są wpłaty.

KONTO

Od roku szkolnego (2018/2019) wpłaty na fundusz RR są przyjmowane WYŁĄCZNIE na konto bankowe:

39 1240 6250 1111 0000 4591 9682
Rada Rodziców SP nr 300
ul. Gubinowska 28/30, 02-956 Warszawa
Tytuł przelewu: imię i nazwisko dziecka, klasa, np. JAŚ KOWALSKI, 6A

Tych z Państwa, którzy chcieliby dofinansować świetlicę szkolną, prosimy o dopisek:         imię i nazwisko, klasa, Świetlica.

1% PODATKU

Dzięki współpracy z Fundacją Sedeka www.sedeka.pl chętni mogą przekazać na rzecz Rady Rodziców środki odpowiadające 1% podatku od dochodów osób fizycznych.

Fundacja Sedeka,

KRS 0000338389,

ul. Grzybowska 4 lok. 211,

00-131 Warszawa,

nr: 35 1030 1508 0000 0008 1669 1036,

z dopiskiem: 10680- Grupa OPP -  Rada Rodziców SP 300.

Wzór wypełnienia deklaracji PIT:

https://sp300warszawa.edupage.org/files/RRSP.jpg

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY...

Rada Rodziców SP300 serdecznie zaprasza wszystkich Rodziców z naszej szkoły do współpracy. W roku szkolnym 2018/2019 stworzyliśmy grupy robocze w obszarach, którymi chcemy się zajmować: Nauka, Bezpieczeństwo, Zdrowie, Pomoc rodzinom, Sport, Samorządność oraz Po lekcjach. Zapraszamy wszystkich, którzy mają pomysły, energię i chęć zrobienia czegoś pożytecznego. Działajmy razem na rzecz naszej szkoły i naszych dzieci!

SKŁAD RADY RODZICÓW

Na pierwszym zebraniu RR 18 września 2018 r. zostało wybrane Prezydium Rady Rodziców w składzie:

Przewodniczący                    Piotr Zawistowski, klasa 7D
Wiceprzewodnicząca           Luiza Przepiórska, klasa 7B
Sekretarz                               Anna Maryańska, klasa 5B
Członek                                 Ewa Puchalska, klasa 5E
Członek                                 Anna Palczewska, klasa 7A

Lista pozostałych członów Rady została rozesłana w grupie dyskusyjnej Rady Rodziców.

KONTAKT

e-mail: rrsp300@gmail.com

DOKUMENTACJA RADY RADZICÓW

Protokół z zebrania RR 18.09.2018 – załącznik
Informacje od Pani Dyrektor ze spotkania 18.09.2018 - załącznik
Protokół z zebrania RR 18.10.2018 - załącznik
Regulamin Rady Rodziców - załącznik