Nawigacja

O konkursie 

Multimedialna szkoła - Nowoczesna edukacja

 

 

   


Kiedy w latach 60-tych XX wieku Herbert Marshall McLuhan stwierdził, że ludzkość wkracza w „wiek informacji”, a elektroniczne media stworzą globalną wioskę nikt nie spodziewał się, że środek komunikacji będzie miał większy wpływ na odbiorcę niż sama przekazywana wiadomość. Rozwój technologii informacyjnej sprawił, że w kilka sekund możemy przenieść się do Studia Filmów Rysunkowych, by odwiedzić salę Pszczółki Mai, Bolka i Loka czy Reksia bez konieczności wychodzenia z klasy. W dobie wysoko rozwiniętej technologii uczniowie mają dostęp do sprzętu, umożliwiającego produkcję miniaturowych form filmowych. Mając na uwadze fakt, że wielozmysłowe poznawanie świata  wpisuje się w podstawy nowoczesnej dydaktyki w naszej szkole od 14 września 2017 r. do 31 marca 2018 r. będzie realizowany projekt „Multimedialna szkoła. Nowoczesna edukacja”. Ideą przedsięwzięcia jest podniesienie kompetencji uczniów w zakresie bezpiecznego korzystania z cyberprzestrzeni oraz reagowania na zagrożenia, a także kształcenie umiejętności wykorzystania technologii informacyjno – komunikacyjnej w edukacji. W ramach projektu uczniowie będą tworzyli multimedialne plakaty, e-książki, przygotują przedstawienie, które uwiecznią w formie filmu, a także wezmą udział w szkolnych zawodach w grach edukacyjnych, logicznego myślenia. 

Wioleta Luchowska, Anna Makowska-Smyczek