Nawigacja

Projekt "Moje miasto, a w nim..."

Informacje o projekcie

      

W ramach konkursu: Młodzi, zdolni warszawiacy  zmieniają swoje miasto ogłoszonym przez: Urząd Miasta Stołecznego Warszawy - Biuro Edukacji Fundacja Bez Wizy realizuje projekt edukacji kulturalnej w SP nr 191 i SP nr 300 ”Moje miasto a w nim…”

Inspirowani maksymą Seneki "Docendo discimus" (ucząc innych - sami się uczymy) przygotowaliśmy projekt, dzięki któremu młodzież zdobywać będzie wiedzę z historii, historii sztuki, varsavianistyki i fotografii. Wehikułem tego procesu będzie wspólne przygotowywanie - pod okiem naszych edukatorów - terenowych gier miejskich przeznaczonych dla rówieśników. Uczniowie szkół podstawowych w ciągu całego roku szkolnego wezmą udział w zajęciach stacjonarnych w szkole, zajęciach plenerowych i warsztatach, lekcjach muzealnych na Zamku Królewskim i w Ośrodku Karta. Każda grupa przygotuje scenariusze, pomoce naukowe i inne atrybuty historycznej gry terenowej. SP nr 300 przygotowywać będzie zadanie związane z życiem średniowiecznej Warszawy, a SP nr 191 przygotuje grę o drogach Polaków ku niepodległości w aspekcie bezpośrednich źródeł historycznych.

W czerwcu 2019 r. przetestujemy efekty. SP nr 300 weźmie udział w grze przygotowanej przez SP nr 191 i odwrotnie. Dodatkowym elementem będzie utrwalenie stołecznych zabytków na artystycznych fotografiach, dokumentujących w formie reportaży proces realizacji projektu. Zdjęcia zostaną zaprezentowane na otwartym wernisażu z udziałem beneficjentów, rodziców i kadry pedagogicznej.